Home/News/Simpozionul de artă decorativă «Tendinţe europene şi specificul regional al dezvoltării şi conservării artei decorative contemporane»
 

Simpozionul de artă decorativă «Tendinţe europene şi specificul regional al dezvoltării şi conservării artei decorative contemporane»

Comitetul Național ICOM Moldova în colaborare cu Muzeul National de Artă al Moldovei are plăcerea de a vă invita

Miercuri, 3 septembrie, 2014, ora 11.00

în Sala mare a Muzeului Național de Artă al Moldovei unde

 va avea loc prezentarea proiectului «Revenire la tradiții» și deschiderea simpozionului de artă decorativă «Tendinţe europene şi specificul regional al dezvoltării şi conservării artei decorative  contemporane»

15.00 – Lansarea catalogului proiectului în cadrul Expoziției de Artă decorativă contemporană în cadrul Expoziției de Artă decorativă contemporană

Expoziția este organizată în cadrul  proiectului „Revenire la tradiții”, realizat de Comitetul Național al Consiliului Internațional  al Muzeelor din  Moldova (ICOM) în parteneriat cu Uniunea Artiștilor din regiunea transnistreană  și Muzeul Național de Artă al Moldovei. Proiectul este realizat cu asistența financiară a Uniunii Europene şi PNUD în cadrul Programului ”Susținerea măsurilor de promovare a încrederii”. Proiectul este realizat  în perioada decembrie 2013-noiembrie 2014 în colaborare cu Muzeul Național de Artă al Moldovei, Facultatea Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat «I. Creangă», Colegiul de Arte Plastice din or. Bender și Muzeul de Arte Plastice din or. Bender.

Expoziția prezintă peste 50 de lucrări de ceramică și tapiserie din colecția de artă decorativă a Muzeului Național de Artă al Moldovei precum și 41 de compoziții create de studenți și tineri artiști plastici în cadrul proiectului «Revenire la tradiții». Lucrările studenților și tinerelor artiști de pe ambele maluri ale Nistrului  au fost realizate în cadrul a două ateliere  de artă decorativă care s-au desfășurat în februarie și martie 2014. În proiect au fost implicați 38 de studenți și tineri artiști de pe ambele maluri ale Nistrului. Aceștia au avut posibilitatea să lucreze în atelierele Facultății de Arte Plastice și Design din cadrul Universității Pedagogice de Stat « I. Creangă », fiind îndrumați de profesorii  Ecaterina Ajder, Svetlana Șugjda, Olimpiada Arbuz-Spătari, Vasile Grama, Ana Simac. În perioada 23-29 martie 2014, studenții de la Colegiul de Arte Plastice din or. Bender împreună cu studenții Universității Pedagogice de Stat « I. Creangă »  au creat lucrări în ceramică, tapiserie și batic în baza schițelor elaborate anterior. În perioada 15 mai -7 iulie 2014, lucrările participanților la  proiect au fost expuse la Muzeul de Arte Plastice din Bender.

Astfel, participanții în proiect au avut posibilitatea unică de a-și expune lucrările pe aceleași simeze ale  clasicilor artei  naționale contemporane: Elena Rotaru, Silvia Vrânceanu, Maria Saca-Răcilă, Andrei Negură, Anait și Valerii Culicenco , Ester Grecu, Tamara Grecu-Peicev, Svetlana Pasecinaia, Nelli Sajina, Iulia Kovarskaia, Elena Mogoreanu, Vlad Bolboceanu. Frumusețea facturii, bogăția cromatică, diversitatea formelor, imprevizibilitatea tratării compoziționale și, în special, acel subtext figurativ care face trimitere la tradițiile populare, sunt temelia de la care pornește arta decorativă contemporană. Toate aceste calități sunt caracteristice pentru lucrările realizate de maeștrii generației mai în vârstă prezente în expoziție.

Lucrările studenților și tinerilor artiști realizate în diverse tehnici ale textilului și ceramicii decorative s-au înscris cu succes în contextul general al expoziției. Ideea expoziției a fost de a demonstra posibilitățile contemporane ale artei decorative prin interconexiunea generației mai în vârstă cu cea tânără care este participant nemijlocit la procesul dezvoltării artei decorative contemporane. Conceptul proiectului a prevăzut nu doar actualizarea și aplicarea tradițiilor culturale seculare, ci și succesiunea generațiilor, transmiterea valorilor spirituale ale artei populare și contemporane tinerei generații de artiști.

Scopul  proiectului   ”Revenire la tradiții ” a prevăzut   crearea unei platforme de  colaborare  între reprezentanții mediului artistic și cultural de pe ambele maluri ale Nistrului și  stimularea interesului pentru arta decorativă, atît în cadrul mediului academic, cât şi al  publicului larg, sporirea interesului  populației pentru  muzee ca centre culturale, educaționale şi localuri de  agrement.

Activitățile  comune în domeniul artelor decorative contemporane s-au realizat cu participarea cadrelor didactice și studenților din  instituțiile de învățământ de profil, artiști independenți şi muzeografi  de pe ambele maluri ale Nistrului.

Vizite de studiu, ateliere de creație, expoziții, excursii -  au fost doar cîteva dintre activitățile comune, efectuate în cadrul  proiectului ”Revenire la tradiții”.             

Proiectul ”Revenire la tradiții” se realizează cu asistența financiară a Programului ”Susținerea măsurilor de promovare a încrederii”,  finanțat de  Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Expoziţia va rămâne deschisă până pe data de 7 septembrie 2014

Contacte: Valeria Suruceanu , directorul  proiectului, Președintele  Comitetului Național al Consiliului Internațional  al Muzeelor din  Moldova, tel.  +373 693 85747,  lera.art@gmail.com

Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Secţia Relaţii Publice şi Expoziţii. Tel:  022-24-13-12