Home/News/2. cirkulář pro zájemce o účast na konferenci Originál a kopie v muzeu - opomíjený fenomén současného muzejnictví. Konference pořádaná Slovenským komitétem ICOM 26. - 28. 11. 2014 v Žilině.
 

2. cirkulář pro zájemce o účast na konferenci Originál a kopie v muzeu - opomíjený fenomén současného muzejnictví. Konference pořádaná Slovenským komitétem ICOM 26. - 28. 11. 2014 v Žilině.

Rekonštrukcia, kópia, replika, atrapa... Prítomnosť kópií v zbierkach múzeí a galérií sa dnes javí taká samozrejmá, ako budovanie výstavného fondu či ele-
mentárna dokumentácia. A predsa; už trocha kritickejší pohľad na výstavné projekty či expozície naznačuje, že fenomén „kópia v múzeu“ ostáva odbornou
komunitou až zarážajúco nerefl ektovaný. Či už ide o historizujúce rámy obrazov a zrkadiel, pseudohistorické brnenia alebo odevy, až po repliky celých „ľudo-
vých“ stavieb v múzeách v prírode a reinštalácie umenia 60-tych rokov; kópia sa už dávno nekrčí v kúte ako doplnok „skutočných“ zbierkových predmetov.
Naopak – priestorovo expanduje, nárokuje si pozornosť návštevníkov, stáva sa zdrojom ďalšieho reprodukovania, ale tiež – nejedného nedorozumenia.
Ústredným pojmom, okolo ktorého chceme rozvinúť diskusie seminára, je – autenticita. Príďte s nami diskutovať o mieste originálu & kópie v múzeu.

Druhý cirkulář najdete zde, přihlášku zde.