Home/News/26.-27.11. 2014 proběhne v konferenčním sále Národního archivu 15. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2014
 

26.-27.11. 2014 proběhne v konferenčním sále Národního archivu 15. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2014

. Srdečně zvame.POZVÁNKA NA 15. konferencI
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2014

26.11. a 27.11. 2014 Praha 4, v konferenčním sále Národního archivu,
 Archivní 4, Praha 4 – Chodovec

Konferenci pořádá: 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv, Národní knihovna ČR

Odborný garant: PhDr. Vít Richter, tel.  603 223 627, vit.richter@nkp.cz

Aktuální informace o konferenci najdete na:
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete

P R O G R A M

26.11.2014

Prezence účastníků 8:30 –9:30
9:30 Zahájení
• Projekt Národní digitální knihovny v cílové rovince - Luděk Rašek, CGI.
• Zkušenosti z provozu digitalizační linky v Moravské zemské knihovně - Michal Indrák, Moravská zemská knihovna
• Systém na dlhodobú archiváciu digitalizovaného kultúrneho dedičstva alebo Centrálny dátový archív v rezorte kultúry SR, alias "poučenie z krízového vývoja - Alojz Androvič, Ivan Ciglan, Univerzitní knihovna Bratislava
10:40 Přestávka
• Open data a linked data v kultuře - Ivan Hanzlik, CEO EEA Praha
• Světelné obrazy A. V. Nováka - objev, digitalizace a prezentace unikátní fotografické pozůstalosti - Jan Šejbl, Národní muzeum - Náprstkovo muzeum
• Aplikace pro průzkum fyzického stavu novodobých knihovních fondů - Tomáš Foltýn, Petra Vávrová, Anna Vandasová, Národní knihovna ČR
• Geografický informační systém Internetové encyklopedie dějin Brna - Petr Vachůt, Muzeum města Brna
12:20 Polední přestávka
• Virtuální národní fonotéka - rok první - Filip Šír, Městská knihovna v Praze
• Webové informační systémy v prostředí historických fondů - Jiří Šilha, Lanius
• Manuscriptorium verze 3 - tvůrčí prostředí. Pro koho, proč, jak? - Tomáš Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.
• Quo vadis paGIS et IISPP - Zuzana Syrová, Jiří Syrový, Národní památkový ústav
14:25 Přestávka
• Badatelna u vás doma aneb on-line studium archiválií Zemského archivu v Opavě -  Pavel Doležal, Zemský archiv v Opavě
• Virtuální studovna - Elektronické zdroje Divadelního ústavu - Ondřej Svoboda, Institut umění
• Vyhľadávanie a pracovanie s archivnými fondami a pomôckami prostredníctvom Badatelna.eu - Zdeněk Matych, LemonBone, Martin Šuraba, Národní archiv
• Knihovny Zlín - souborný katalog zlínských knihoven. - Jan Kaňka, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
 
27.11.2014

9:00 Zahájení
• Projekt INTERPI v roce 2014 - Marie Balíková, Miroslav Kunt, Jana Šubová, Naděžda Andrejčíková
• Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz – výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Lubomír Soukup - Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
• Katalogizace mapových děl a novinky na StareMapy.cz - Petr Žabička, Moravská zemská knihovna
• Muzea v digitálním či virtuálním světě? - Jitka Rychlíková, Východočeské muzeum v Pardubicích
10:40 Přestávka
• Implementace otevřeného knihovního systému Koha v ČR - Michal Denár, Městská knihovna Česká Třebová
• Archivační studijní program FAMU a NFA - Anna Batistová, Národní filmový archiv, Eric Rosenzveig, Centrum audiovizuálních studií FAMU, Matěj Strnad, Centrum audiovizuálních studií FAMU a NFA
• Aktuální stav projektů CITeM - Ivan Petlan, Marie Kocinová, CITEM
• Digitalní depozitář – evidence a uložení sbírek v jednom systému - Mgr. Pavel Mlčoch, MUSOFT.CZ s.r.o.
• Evropský projekt LoCloud jako inspirace pro informační systémy památkové péče -  Irena Blažková, Národní památkový ústav
12:40 Polední přestávka
• Výstupy projektu Česká digitální knihovna: Kramerius 5 a ProArc NDK - open source řešení pro digitalizaci a digitální knihovnu - Martin Lhoták, Knihovna AV ČR
• Roadmap Centrálního portálu knihoven a přínos projektu pro uživatele a knihovny - Bohdana Stoklasová, Martin Lhoták, Knihovna AV ČR
• Piql: Bezpečný a trvalý způsob zachování důležitých digitálních dat - Katarina Morvai, David Budský, Ateliéry Bonton Zlín a.s.
• Evropskounijní ochrana osobních údajů a věda a kulturní dědictví - Zdeněk Matušík, Národní knihovna ČR
• Osiřelá díla a novela autorského zákona - Adéla Faladová, Ministerstvo kultury ČR

Konec jednání