Home/News/ Konferencija Međunarodnog komiteta za Regionalne muzeje ICOM ICR u Srbiji
 

Konferencija Međunarodnog komiteta za Regionalne muzeje ICOM ICR u Srbiji

Konferencija “DOM I OGNJIŠTE: REGIONALNI MUZEJI I GASTRONOMSKO NASLEĐE”

Međunarodni komitet za Regionalne muzeje (ICOM ICR), Regionalna alijansa ICOM-a za jugoistočnu Evropu (ICOM SEE), ICOM Srbije i Muzej u Prijepolju pozivaju vas da učestvujete na godišnjoj konferenciji na temu  "Dom i ognjište: regionalni muzeji i gastronomsko nasleđe". 

 

Konferencija će se održati od 22. do 29. septembra 2012. godine u Beogradu i Prijepolju.

 

Pozivamo kolege da učestvuju na konferenciji, da bi razgovarali o dokumentovanju, očuvanju i tumačenju materijalnih i nematerijalnih aspekata gastronomskog nasleđa.

 

Sve informacije o konferenciji, rokovima za prijavljivanje i ceni registracije možete naći na adresama:  http://www.icr-icom.org 

 www.icom-see.org/next-icr-annual-conference-2012-in-serbia 

 

Kontakti organizatore: Sue Hanna, ICR sekretar, sushanna1@aol.com; Rune Holbek, ICR blagajnik, ruh@vaf.no

Program konferencije

 

Obrazac za registraciju