Home/News/Cena ČV ICOM - Gloria musaealis 2012 Památníku Lidice za stálou expozici Lidické sbírky
 

Cena ČV ICOM - Gloria musaealis 2012 Památníku Lidice za stálou expozici Lidické sbírky

Na dnešním slavnostním vyhlášení cen XI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2012 udělil Český výbor ICOM cenu Památníku Lidice za Stálou expozici Lidické sbírky.

"Nová expozice řeší původní nevyhovující podmínky pro vystavení cenných exponátů, které se v Lidické sbírce nacházejí. Jedná se jak o standardizované klima, tak například o částečně oddělené prostory s odpovídajícím světelným režimem pro vystavení děl na papíře, která tak mohoubýt v pravidelných intervalech obměňována (velkou část Lidické sbírky totiž tvoří kresby, grafiky a fotografie, které dříve ve stálé expozici nemohly nalézt uplatnění). Výhodou je rovněž snížení počtu vystavených exponátů, čímž se rozšířil prostor pro vnímání jednotlivých děl. Některá význačná umělecká díla, nejcennější sbírkové předměty, dostala v architektonickém řešení samostatný prostor pro svoji prezentaci (např. Gerhard Richter, joseph Beuys, Hans-Peter Alvermann). Mezi autory, kteří jsou nově ve stálé expozici zastoupeni, je možné zmínit H.P. Alvermanna, Georga Herolda, Martina Honerta, Inge Mahna, Raimunda Kummera apod. Pro účely zprostředkování okolností vzniku a historie sbírky byl natočen dokumentární film. Přestavbou rovněž vznikl nový, stavebně oddělený prostor, kde je možné prezentovat nové akvizice."

Z textu publikace soutěže.

 

Kurátorka expozice Luba Hédlová také prozradila, že v horizontu dvou let by měl být připraven reprezentativní kalatog Lidické sbírky. Její další snahou je oslovovat současné umělce, aby se darováním uměleckého díla do sbírek muzea připojili k protestu proti bestiálním zvůlím a násilí ve světě.

 

Lidická sbírka v datech

1966 - Barnett Stross vyzval umělce celého světa, aby u příležitosti nadcházejícího pětadvacátého výročí lidické tragédie vyjádřili protest proti bestiální zvůli a násilí, a to darováním uměleckého díla

1967–1969 - 264 umělců z 28 zemí světa zaslalo téměř 350 prací. Velkou kolekci děl západoněmeckých tvůrců získala sbírka díky berlínskému galeristovi René Blockovi.

1967 - Lidická sbírka ve správě Středočeské galerie, později Českého muzea výtvarného umění v Praze

1997 - René Block uspořádal další sbírku obrazů mladých německých tvůrcu, která byla vystavená v Domě U Černé Matky Boží pod názvem Pro Lidice.

2003 - rekonstrukce kulturního domu v Lidicích pro účely prezentace sbírky

Lidická sbírka je otevřená sbírka. Vedení Památníku Lidice usiluje o její další rozšiřování a tím i šíření idee Barnetta Strosse. Čestnými členy poradního sboru pro Lidickou sbírku jsou: René Block, Robert Fleck, Edith Jeřábková, Jiří Kovanda, Lórand Hedgyi, Charlotta  Kotik, Jiří Ševčík, Marek Pokorný.

 

Více informací najdete na: http://www.lidice-memorial.cz/galleryCollection_cz.aspx

 

K2porn.com (k2s.cc) - Download Free Porn from Keep2Share