Home/News/Autorská práva a muzea - v prosinci 2013 proběhlo jednání zástupců ICOM a WIPO
 

Autorská práva a muzea - v prosinci 2013 proběhlo jednání zástupců ICOM a WIPO

Představitelé ICOMu se zúčastnili setkání WIPO (World Intellectual Property Organisation - Světová organizace duševního vlastnictví, založená roku 1967 při OSN , vykonává dozor v oblasti autorských práv, jejím sídlem je Ženeva) . V termínu 16.-22. 12. 2013 se konalo v Ženevě setkání výboru WIPO SCCR (Standing Committee on Copyright and Related Rights - Odborný výbor pro autorská práva a související práva. Jednání se vedlo o nutnosti speciálních úprav při nakládání s autorskými právy v muzejních institucích. ICOM zastupoval John McAvity, předseda technického výboru SCLA a Samia Sliamani, vedoucí právního oddělení ICOM.

Zástupci ICOMu se na schůzce zaměřili na budování vztahů, představili potřeby muzeí,  která jsou v rámci mezinárodních smluv považovaná za vlastníky i uživatele.

Muzea se musí účastnit jenání, jinak se bude o autorských právech rozhodovat bez nich. V současnosti se data a obrázky předávají díky moderním technologiím rychle, autorské právo hraje důležitou roli vzhledem k poslání muzeí, které mají naplňovat, a směrem ke společnosti, která má právo k přístupu k informacím z oblasti kultury. Muzea čelí mnoha překážkám při sdílení informací na mezinárodní scéně, protože právní rámce se mění stát od státu.

Na konci jednání vyjídřili zástupci WIPO pochopení pro specifickou situaci muzeí, což byl velký úspěch. Výsledkem bude studie s doporučeními, které by měly vést k zahrnutí muzeí do příštích dohod o vyjímkách a limitech autorských a příbuzných práv. WIPO dále hlasovalo o možnosti revize předchozí studie o Omezení autorských práv s vyjímkami pro knihovny a archívy. Velký počet národních delegátů podpořil snahy ICOMu, především ICOM podporovala kanadská delegace.

Lobing v OSN je v tuto chvíli pro ICOM velmi důležitý, neboť se těsně setkávají v oblastech nových Uměleckých a kulturních programech. 

ICOM vyzývá své členy, kteří mají zájem na práci v oblasti autorských práv, ke spolupráci s Legal Affairs Committee. Pokud máte zájem obraťte se na Samiu Slimani: samia.slimani@icom.museum.

Více na: icom.museum/news/news/article/icom-advocates-for-copyright-exceptions-for-museums-at-wipo-meeting/