Home/News/Treća regionalna naučna konferencija ICOM SEE
 

Treća regionalna naučna konferencija ICOM SEE

Produžen je rok za prijavu učešća za Treću regionalnu naučnu konferenciju ICOM SEE, koja će se održati od 8-11. decembra 2016. u Beogradu.
Rezultati revitalitzacije kulturne i prirodne baštine u regionu Jugoistočne Evrope u periodu od 2006 do 2016

Prijave za izlaganje treba poslati na rsc.icomsee@alfa.edu.rs  najkasnije do 29.10. 2016. Prijava treba da sadrži ime, afilijaciju i elektronsku adresu autora, naslov izlaganja i sažetak od 250 do 300 reči.
Više informacija na http://www.icomsee.rs/