Home/News/Otvoren je Konkurs za dodeljivanje Nagrade ICOM-a Srbije
 

Otvoren je Konkurs za dodeljivanje Nagrade ICOM-a Srbije

Nacionalni komitet ICOM-a Srbije, za izuzetna ostvarenja u muzejskoj delatnosti i za izuzetni doprinos u afirmisanju muzejske delatnosti, dodeljuje u 2014. godini :

  • Nagradu za životno delo za izuzetni ukupni doprinos u dužem vremenskom periodu, realizovan zaključno sa 31. decembrom 2013.
  • Godišnju nagradu u 4 ravnopravne kategorije - muzej godine, projekat godine, publikacija godine, kustos godine, za rezultate ostvarene u periodu januar–decembar 2013.
  • Zahvalnicu predstavnicima štampanih i elektronskih medija, za rezultate ostvarene u periodu januar–decembar 2013.


Shodno tome, NK ICOM-a raspisuje Konkurs za podnošenje predloga za dodeljivanje Nagrade i Poziv za podnošenje predloga za dodeljivanje Zahvalnice.

Više informacija možete naći u sledećim dokumentima:


Konkursni materijal treba dostaviti najkasnije do 28. februara 2014. godine na adresu:
Sekretarijat NK ICOM-a
Komisija za dodeljivanje Nagrade
Etnografski muzej
Studentski trg 13
11000 Beograd