Home/News/Příspěvky ICOM v roce 2014
 

Příspěvky ICOM v roce 2014

Vážení přátelé,
jako každý rok si Vám dovolujeme oznámit výši členských příspěvků na příští rok. Sazby stanovené v EUR pařížským sekretariátem ICOM jsou přepočteny na Kč, navýšeny o necelých 10% na činnost Českého výboru a na bankovní převody. Výše členského příspěvku je stanovena dle ekonomické situace jednotlivých členských států. Česká republika je zařazena do kategorie 2.
Informace o výši příspěvků najdete zde.