Home/News/Přinášíme vyjádření Modrého štítu k událostem na Ukrajině. Vyjádření reaguje na ničení v depozitáři Historického muzea v Kyjevě 18.-19. 2. 2014. Bylo vydáno 27. 2. 2014, tedy před eskalací dění na Krymu o víkendu 1.-2. 3. 2014.
 

Přinášíme vyjádření Modrého štítu k událostem na Ukrajině. Vyjádření reaguje na ničení v depozitáři Historického muzea v Kyjevě 18.-19. 2. 2014. Bylo vydáno 27. 2. 2014, tedy před eskalací dění na Krymu o víkendu 1.-2. 3. 2014.

Originální znění výzvy najdete zde.

V překladu přinášíme nejdůležitejší části.

V souvislosti s protesty, které otřásly Ukrajinou, vyjadřuje Modrý štít svůj zájem týkající se zabezpečení a ochrany nedocenitelného kulturního a historického dědictví, stejně jako institucí a lidí, které o ně pečují.
Ukrajinská muzea, knihovny a archívy, památky, kostely a kláštery jsou ohroženy možným rabodáním a ničením. Veřejnost se zájmem o mezinárodní kulturní dědictví varuje před možností poškození kulturního dědictví Ukrajiny.

Modrý štít obdržel zprávy o škodách v Historickém muzeu v Kyjevě a dalších institucí. Nejvíce jsou ohroženy památky spojené s politickou historií Ukrajiny.
Modrý štít vyzývá vládu Ukrajiny, aby vyšetřil události, které se staly v depozitářích Historického muzea v Kyjevě v noci z 18. na 19. 2. 2014, a vyhradil chráněný depozitář pro ohrožené předměty.
Modřý štít si uvědomuje význam ochrany historických, uměleckých a přírodovědných sbírek Ukrajiny a vítá iniciativu, která vedla k založení národního výboru Modrého štítu Ukrajiny. Modrý štít Ukrajiny nyní intenzivně pracuje na zajištění ochrany všech národních památek, nehledě na jejich politický nebo společenský význam a původ. Mordý štít velmi silně podporuje aktivity národního výboru vedoucí k ochraně bohatého kulturního dědictví země.

Ukrajina se hlásí k Haagské konvenci z roku 1954 o ochraně kulturního dědictví ohroženého válečnými konflikty (ratifikace 1957) a ke Konvenci o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z roku 1972 (ratifikace 1988).