Home/News/Muzejní noc v Praze 8.6. 2013 zrušena kvůli záplavám. Uskuteční se v náhradním termínu.
 

Muzejní noc v Praze 8.6. 2013 zrušena kvůli záplavám. Uskuteční se v náhradním termínu.

Na základě dohody krizových štábů Magistrátu hlavního města Prahy, Dopravního podniku hlavního města a organizátorů Pražské muzejní noci se 10. ročník Pražské muzejní noci v termínu 8. června 2013 neuskuteční, a to z důvodu povodňové situace.

V současné chvíli situace v hlavním městě Praze neumožňuje konání tak rozsáhlé kulturní akce a dopravní kapacity Dopravního podniku, které běžně zajišťují speciální muzejní autobusové linky, jsou vytíženy zajišťováním chodu metropole.

10. ročník Pražské muzejní noci se uskuteční v náhradním termínu, který bude včas oznámen. Veškeré aktuální dění a změny, které s konáním X. Pražské muzejní noci souvisejí, sledujte zde na našich webových stránkách.

Převzato z www.prazskamuzejninoc.cz