Home/News/Izveštaj sa seminara "Muzeji u doba savremene komunikacije"
 

Izveštaj sa seminara "Muzeji u doba savremene komunikacije"

Seminar „Muzeji u doba savremene komunikacije“ realizovan je u organizaciji NK ICOM-a Srbije i Narodnog muzeja Valjevo, 18. oktobra 2013. godine, u Omni centru u Valjevu i Narodnom muzeju Valjevo.

Seminar je koncipiran tako da ponudi različita tumačenja vezana za menadžment muzeja, međumuzejsku komunikaciju i saradnju, komunikaciju sa publikom, odnose sa javnošću i dr., polazeći, pre svega od primera savremene muzeološke prakse.

Na seminaru je učestvovalo 10 predavača sa različitim temama iz oblasti muzejske komunikacije i 73 učesnika iz 17 muzeja u Srbiji kao i iz srodnih ustanova i projekata.

Izveštaji Komisije za organizaciju seminara možete preuzeti ovde.
Apstrakte predavanja možete preuzeti ovde.