Home/News/Prima etapă de depunere a conceptelor de proiect pentru "CHOICE – Moldova: Patrimoniu și modernitate
 

Prima etapă de depunere a conceptelor de proiect pentru "CHOICE – Moldova: Patrimoniu și modernitate

În urma apelului lansat de Asociația Obștească Comitetul Național ICOM Moldova la 30 septembrie 2015 privind finanțarea organizațiilor culturale non-guvernamentale și asociațiilor profesionale în vederea realizarea proiectelor pentru protejarea și interpretarea actuală a patrimoniului cultural național au fost depuse 30 de propuneri de proiect.

Concursul propunerilor de proiecte se desfășoară în cadrul proiectului internațional «CHOICE - Cultural Heritage: Opportunity for Improving Civic Engagement» (”CHOICE- Patrimoniu cultural: Oportunitate pentru îmbunătățirea angajamentului civic”). 

Mulțumim solicitanților pentru interesul față de programul CHOICE. Experții proiectului "CHOICE Moldova: patrimoniului și modernitate" vor analiza cererile depuse pentru participarea la program. Tematica conceptelor propuse pentru finanțare este diversă, fiind înaintate proiecte în domeniul arheologiei, artei decorative, formării profesionale în domeniul patrimoniului cultural etc., având și o dimensiune internațională.

Alte țări partenere ale proiectului: Ucraina, Belarus și Armenia ajuns cu numărul de cereri: 136, 60 și 30, respectiv.

Rezultatele de evaluare și selectare a conceptelor din Moldova vor fi anunțate pe 16 noiembrie 2015.