Home/News/Skupština Nacionalnog komiteta – 21. 12. Narodni muzej u Beogradu
 

Skupština Nacionalnog komiteta – 21. 12. Narodni muzej u Beogradu

Redovna Skupština Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije održaće se 21. decembra 2012. godine u sali Narodnog muzeja u Beogradu (Trg Republike 1a, sala kod biblioteke) sa početkom u 12 sati.

 

Predloženi dnevni red Skupštine:

  • Usvajanje predloga Dnevnog reda sednice Skupštine;
  • Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine NK ICOM Srbije održane 19. aprila 2012.godine u sali Galerije fresaka;
  • Predlog Programa rada sa finansijskim planom NK ICOM Srbije za 2013. godinu;
  • Predlog Pravilnika o radu Etičkog odbora NK ICOM Srbije;
  • Razno.

 

Dužnost je svih aktivnih članova (onih koji su platili članarinu za 2012. godinu) da prisustvuju Skupštini ili, ukoliko nisu u mogućnosti, da pisanim putem ovlaste drugog aktivnog člana da učestvuje u njihovo ime u radu Skupštine.

Potpisano ovlašćenje možete poslati poštom na adresu Etnografski muzej, Studentski trg 13, sa naznakom: za Jelenu Savić, sekretara Nacionalnog komiteta ICOM-a ili skenirati i poslati elektronskim putem na e-mail adresu icom.serbia@gmail.com 

 

Dokumenta koja će biti razmatrana na Skupštini i model ovlašćenja su poslati na e-amil adrese svih aktivnih članova. Ukoliko ih niste dobili, obratite se sekretaru Jelene Savić na gore navedene adrese.