Home/News/Skupština Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije u decembru 2013. godine
 

Skupština Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije u decembru 2013. godine

Skupština Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije biće održana 13. decembra 2013. godine u sali kod biblioteke u Narodnom muzeju s početkom u 13 sati.


Na Skupštini će biti razmatrani Zapisnik sa sednice Skupštine NK ICOM-a Srbije održane 13. septembra 2013. godine i predlog Programa rada NK ICOM-a Srbije sa finansijskim planom za 2014. godinu.


Takođe će biti izabrani članovi sledećih Komisija i Odbora: jedan član Komisije za dodelu nagrada, jedan član Komisije za prestavke i žalbe i tri člana Odbora za informisanje.

Više informacija možete naći ovde.