Home/News/Şedința comună a experților din domeniul culturii de pe ambele maluri ale Nistrului
 

Şedința comună a experților din domeniul culturii de pe ambele maluri ale Nistrului

La 28 aprilie 2018, la Chișinău, la Muzeul Național de Artă, a avut loc ședința comună a experților din domeniul culturii de pe ambele maluri ale Nistrului. Acest eveniment a fost organizat în cadrul Platformei "Cultura". Proiectul este implementat în cadrul programului "Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii", finanțat de Uniunea Europeană și implementat prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Această gamă intelectuală va servi drept bază în realizarea studiului pilot care vizează studierea statutului celor 8 ramuri ale sectorului culturii ambelor maluri ale râului Nistru. În cadrul acestui grup de experți, specialiștii care lucrează în perechi vor efectua analize calitative și cantitative ale sectoarelor, vor identifica idei interesante pentru proiecte comune, probleme comune și unice pentru fiecare regiune și tip de instituție culturală, vor oferi soluții și recomandări.

 

Reuniunea comună a fost punctul de plecare în implementarea practică a studiului, perfecționarea metodologiei sale, îmbunătățirea setului de instrumente. În cadrul întâlnirii, experții s-au familiarizat cu istoria activității platformei, cu rezultatele și sarcinile actuale. Ideile și obiectivele studiului au fost primite călduros de grupul de experți, care a fost implicat activ în procesul de cercetare, care a subliniat încă o dată relevanța acestui studiu.

 

Acest studiu va servi ca fundal pentru documentul general care va fi pus la dispoziția publicului prin consultații publice, grupuri de lucru și prezentat la conferința finală a platformei. Documentul primit va deveni documentul de bază pentru programele de dezvoltare strategică a ramurilor sectorului cultural pentru ambele maluri, implementarea proiectelor culturale comune locale și regionale relevante pentru dezvoltarea și abordarea problemelor cele mai presante identificate în studiu. În afară de cele de mai sus menționate, acest studiu va fi punctul de plecare în măsurarea dinamicii dezvoltării întregului sector cultural, care, fără îndoială, cere o mai mare responsabilitate atât a organizatorilor, cât și a experților.

 

Echipa platformei "Cultura" va informa toate părțile interesate despre progresul și rezultatele studiului în cadrul unui dialog deschis și de specialitate.

K2porn.com (k2s.cc) - Download Free Porn from Keep2Share