II Miedzynarodowa kampania muzealna : imprez październik 1967-lipiec 1968.

Deuxième campagne internationale des musées: programme octobre 1967-juillet 1968., fre