Μουσείο – Σχολείο : 6ο Περιφερειακό Σεμινάριο, Καβάλα, 20-22 Σεπτεμβρίου 2002, για Εκπαιδευτές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Καβάλας.

Museum - School, 6th Regional Seminar for Primary and Secondary education Teachers, Kavala, 20-22 September 2002.