At Göra det osynliga synligt med föremål; dette är inte en pipa !