Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn.

Towards new relations between the museum and society (eng)