Nowe muzeum sztuki współczesnej czy nowoczesnej? Miejsca, programy, zadania: Materiały z konferencji zorganizowanej przez Polski Komitet Narodowy ICOM i sekcję Polską AICA we współpracy z Ministerstwem Kultury w Muzeum Narodowym w Warszawie 21-22 Marca 20