Profesní etický kodex ICOM doporučení UNESCO muzeích, kulturním a přírodním dědictví.