Towards new relations between the museum and society.

Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn (nor)