Trzydziestolecie ICLM-ICOM w ramach 21. konferencji w Wiedniu.

The Thirtieth Anniversary of ICLM-ICOM at the 21st Conference in Vienna., eng