8th Congress of the International Association of Museums of Arms and Military History: Report.

8e congrès de l'Association internationale des musées d'armes et d'histoire militaire : compte-rendu (fre) ; VIII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowej: Sprawozdanie (pol)