Brød, sirkus og sysselsetting – eller verksted for skapende virksomhet?