Rahvusvahelise muuseumide nõukogu kutse-eetika koodeks.